Đối thoại giữa Mr.J3enKute !! và OLSJ13

3 Tin nhắn khách thăm


  1. k lẽ bảo anh ơi vào xem cho em à
    như thế sợ mang tiếng là ép ng` khác vào com'm
  2. ều....qua profile người ta show hàng mà chả thèm nhắn gửi cái gì....vứt toẹt cái mẹt mình đấy thì ai biết đâu mà lần
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3