Đối thoại giữa Mr.J3enKute !! và b12muonnam

4 Tin nhắn khách thăm

  1. ah uh tao quên,để tao ủng hộ.............................................. ........
  2. ?????? ịt ụ ày.....tao nói bậy gì !? tao chờ mãi cái ủng hộ của mày...lâu vkl ra rồi đấy
  3. mẹ nhà mày,cấm nói bậy,tao là người văn hoá......................................hehe
  4. ..................fk u..... ............. ......
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 4 của 4