Đối thoại giữa badsanta và Quan_91

6 Tin nhắn khách thăm

  1. uhm học khối 12 tớ học A10...................
  2. u học lứop nào thế...........khối 12 đúng ko??
  3. con ấy là gì còn nhiều con khác đẹp hơn nữa cơ
  4. Con cá sấu í..........................................!!
  5. kết kái avata nào.....................................
  6. Ở hơ hơ kết cái avar.......................!!
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 6 của 6