Đối thoại giữa chicken_socola và kẻ xấu

4 Tin nhắn khách thăm

  1. chuyển sang lớp a13 đi mà
  2. 31 - 7 - 2009 lớp mình họp lớp. đọc trong 06-09 đi
  3. Vào Hắc Long Bang Điểm danh đi http://www.daoduytu.edu.vn/forum/sho...9640#post69640
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 4 của 4