Đối thoại giữa AkayB1 và #06-Center

7 Tin nhắn khách thăm

  1. Hjx.Anh đểu thế.Cậy quyền bỏ xừ.Người ta ko spam mà cứ xoá bài với lí do spamOan uổng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
  2. ko đồng ý thì cứ kiện .................................................. ..................
  3. Nè.Em spam hồi nào mà anh xoá bài???????????????????????????????????????????
  4. Này.Đừng có giar vờ.ko mún nhớ thì thôi.đồ đểu>"<.Anh em vs nhau mà đối xử thế ahf
  5. ơ trang nào nhở ??????????????????????????????????????????????????
  6. Em Trang nè.Hum nay sn ông anh hả??????????Chúc muwngf sn nha
  7. ?................................................. .................................................. .....
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 7 của 7