Đối thoại giữa AkayB1 và [NT]kut3

2 Tin nhắn khách thăm

  1. ???? Ai thế???????????
  2. đây là akay mà người đời hay đồn đai là style hả
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2