Đối thoại giữa Du~ng_Da^m và kẻ xấu

2 Tin nhắn khách thăm

  1. Tao đã bảo là tao nhầm còn j.... mày cứ lắm chuyện
  2. Không dùng nick người khác để đăng kí chứ . Dùng nick của mình mà đăng kí.
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2