Đối thoại giữa haidh và Trangpeo_c4

2 Tin nhắn khách thăm

  1. cô thông cảm, già cả rồi nên mạng mẽo không nhanh được,khụ khụ
  2. ủa, vắng teo í nhỉ hixhix, ông già thật hả anh
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2