Đối thoại giữa milk.love và Reddevils

3 Tin nhắn khách thăm

  1. em.thông.cảm.cứ.mỗi.lần.thấy.gái.là.n ó.lại.thế.............
  2. cái đếy gọi là ăn sâu vào máu
    Bán chất dê khó đổi
    ......
  3. dê.cụ.nhanh.chân,thế
    Còn.đòi.làm.em.gái.a.nhá.ku.mới.sợ.
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3