Đối thoại giữa NamDoc và atlantic_fly

4 Tin nhắn khách thăm

  1. Ôi God.....!!! Xinh lắm đi thôi anh ợ......Chị iu của em mà lại....
    Mà ai dám nói không xinh đấy anh... ....Xử đẹp !!!
  2. Bà chằn ,ava của anh đây (bên trái )
  3. Anh rể nhá...anh ấy chỉ giúp em thôi...
  4. có thằng của khỉ nào ,chả ai làm phiền mình lại đi xoá hộ
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 4 của 4