Đối thoại giữa linhBreak+_+ và 06_thuytinh

8 Tin nhắn khách thăm

 1. ghê à nha, dám cưa đồ đệ chị
  mi cũng giỏi à nha
  mồm mi như thể là cái lá k gân á
  ghê ghê
  kinh kinh
  ghê gớm
  chị sợ mi rùi
 2. hình avata kia đẹp hơn ku ui
  để cái hình cũ đi
  cái hình này mất dậy kiểu j ý
 3. chị có bít đứa nào mô
  chẳng wa là có đứa bảo là:nhà người iu thằng ljnh con ở gần trường mà chị thấy lại còn gần nhà chị nữa nên là.....hehehe
  chị còn chẳng bít nhà nó ở đoạn nào chả là.thế đứa nào đá ku?
  mj phải nói cho chị gái mj bít để chị xem có giúp đc j hok chứ ku.
 4. Theo chị là kon nào, nói tên coi............................................... .....(điền vào chỗ chấm)
 5. ê ku,chị bít rùi nha
  nhà người ju mj gần nhà of chị.hehe.
 6. Phượng hâm.............................................. ............................
 7. đừng gọi chị là lùn nha cu.ok.o^_^o.
 8. Phượng lùn.hehehehe/////////////////..................................
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 8 của 8