Đối thoại giữa /300m/3ee và letung.1607

3 Tin nhắn khách thăm

  1. đấy là vs suy nghĩ từng người thôi
    vs nhiều người nó lại thiết thực
    dù sao thì cũng thêm đông thêm vui
  2. oh.gì mà phải dùng đến từ héo mòn...Thiết tha gì cái forum này đâu
  3. Mới lập nick khác rồi à?
    A4 trên 4rum héo mòn quá đi mất thôi
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3