Đối thoại giữa Du~ng_Da^m và chuduckhai

8 Tin nhắn khách thăm

  1. profile của anh đầy ảnh anh tránh sao được
  2. có lý,nhưng mà nhìn cái mặt chú bựa nhân lắm........
  3. thì chú stop lại
  4. Nghe bựa quá.Mỗi lần a vào cm cho chú lại phải nghe......
  5. sao phải xóa
  6. khi nào chú xóa CLIP kia chủa chú thì ta bắt đầu.......
  7. thế chú thích hôm nào
  8. F..... Khải Loi,PES ko....
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 8 của 8