Đối thoại giữa for-you.c10 và Tet.

4 Tin nhắn khách thăm

  1. uk cậu! cậu là ai thế ??????????????????????????????????
  2. hùi trước cậu học nhà ông khải hả
  3. hóa ra là bạn nhàn
  4. bạn nào đây nhỉ ??
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 4 của 4