Đối thoại giữa bỐng và piglove_289

2 Tin nhắn khách thăm

  1. k0' mù éo đâu mà phải giới thiệu
    tự sg' àk
    đá kạ' YH sag đây
  2. bốg yêu . Add nick ta đi nhaz' . Hehe , xyn trân trọng giới thiệu , ta laz` lớp trưởg lớp A5 iu wí của ngươi đây .
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2