Đối thoại giữa Tet. và Tester_B1

5 Tin nhắn khách thăm

  1. ukm anh
    sao ạ ?
    .................................................. ..........................................
  2. à mà em là khóa lớp 10 vùă vào đúng không nhỉ

  3. k phải thỳ thôi
  4. ủa ai mà lại bảo mình là Tùng ất vậy, nhầm người rồi
  5. Tùng ất ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 5 của 5