Đối thoại giữa Tet. và Reddevils

2 Tin nhắn khách thăm

  1. Đăng kí thì vào cá nhân ~> vào group memberships ~> chọn phong vân bang rồi đợi a kích hoạt
  2. e e , vào Phong Vân đi e
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2