Đối thoại giữa meoconhat1 và Seven_Rings

2 Tin nhắn khách thăm

  1. mi sin Ym tau làm chi đá, mi có rồi còn chy??
    thienthanbanggia_motgiacmohoa_13@yahoo.com
  2. Thúy Hà cho sin cái Ym đi............................................... ................
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2