Đối thoại giữa yukiPro1011 và linhBreak+_+

2 Tin nhắn khách thăm

  1. cái bọn điên đấy mà, mất công bố lập

    vào cãi nhau với tau , ức chế bon đó, hâm vkl

    tau lập tên thế nào kệ mẹ tau

    thấy cái tên có nhiều kí tự lại xoá mẹ nó đi, hâm vl
  2. Lạp cái topic mà cũng bị xoá.
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2