Đối thoại giữa heat_pointguard13 và Le_vent

6 Tin nhắn khách thăm

  1. Ơ, tag đi thôi ANh cũng tag cho em cho 1 đống kìa ...............
  2. này, tôi còn bằg chứg là mấy cái ảnh như đồ dở hơi của a đây này
  3. Thôi ngay, hôm sau anh mà về là ăn đòn nhé ......................................
  4. ko đúg ah
  5. Oánh cho zờ .................................................. ..........
  6. Heat ngộ .
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 6 của 6