chữ Z là từ cuối cùng trong bảng chữ cái và số 9 là số cuối cùng của bảng số...tớ muốn bang chúng ta làm cái j cùng phải đến cuối cùng,...không bỏ cuộc giữa chừng...đã là anh em thì cùng nhau sát cánh đến hơi thở cuối cùng ( câu này hơi văn chương tý )...mong anh em cùng nhau phấn đấu.

Thảo luận nhóm

Nhóm chưa có Thảo luận nào.