Đăng ký tài khoản

Đăng ký tại THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa

The Facebook Platform

Thông tin cần phải nhập

Xin mời nhập Tên tài khoản bạn muốn dùng trong diễn đàn.

Nhập Mật khẩu cho tài khoản của bạn. Chú ý: Mật khẩu phân biệt chữ HOA và chữ thường.

Xin mời nhập địa chỉ Email của bạn.

Thông tin cần thêm (Hồ sơ)

Bạn hãy chọn khóa học (cấp 3 THPT) của mình trong danh sách dưới. Yêu cầu bắt buộc

Bạn hãy nhập lớp học của mình. Ví dụ bạn học lớp C8 thì nhập vào là "C8" (không có dấu nháy kép. Nếu bạn học trường khác ghi "Other" Yêu cầu bắt buộc với tất cả các thành viên, tối đa 5 ký tự.

Chọn giới tính của bạn

Ngày sinh của bạn được hiển thị vài nơi trong diễn đàn. Chỉ có Ban quản trị mới nhìn thấy thông tin này, bạn nên chọn để dấu Ngày sinh ở tùy chọn bên dưới.

Thông tin thêm

Nếu bạn được giới thiệu bởi thành viên trong diễn đàn THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa, nhập tên tài khoản của họ vào đây.

Tất cả thời gian hiển thị trên diễn đàn có thể tự động điều chỉnh để hiển thị với địa điểm của bạn trên thế giới. Chọn múi giờ gần đúng nhất từ danh sách trên.

In addition, you may set the appropriate option to allow for daylight savings time in your part of the world.

Thỉnh thoảng, Ban Quản Trị và/hoặc thành viên khác muốn gửi email thông báo hoặc nhắn cho bạn. Nếu bạn không muốn nhận email từ nhóm nào bạn có thể tắt ở mục này

Nội quy - Quy định

Để tiếp tục đăng ký, bạn phải đồng ý với Quy định sau:

Forum Rules

Registration to this forum is free! We do insist that you abide by the rules and policies detailed below. If you agree to the terms, please check the 'I agree' checkbox and press the 'Complete Registration' button below. If you would like to cancel the registration, click here to return to the forums index.

Although the administrators and moderators of THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa will attempt to keep all objectionable messages off this site, it is impossible for us to review all messages. All messages express the views of the author, and neither the owners of THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa, nor vBulletin Solutions, Inc. (developers of vBulletin) will be held responsible for the content of any message.

By agreeing to these rules, you warrant that you will not post any messages that are obscene, vulgar, sexually-oriented, hateful, threatening, or otherwise violative of any laws.

The owners of THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa reserve the right to remove, edit, move or close any content item for any reason.