Nói gì thì nói, buổi off đã kết thúc từ lâu rồi. Người đi off cũng tha hồ vui sướng về bản thân, người không đi off cũng đã ngắm nghía ảnh - hỏi han về buổi off đủ rồi. Chính vì thế mọi người đừng cố vào để spam nữa. Tớ thấy chẳng ai nói vì sợ làm anh em mất vui, nhưng spam và lạc chủ đề quá nặng rồi. nên tớ đành phải nói !
Đề nghị Mod close top này lại.