Chào các bạn, lâu nay tham gia 4rom mình biết có rất nhiều người từng tham gia tập luyện võ thuật, tại sao chúng ta không giao lưu giữa các môn phái với nhau nhỉ?
Bất kì bạn tập môn võ nào thì hãy tham gia vào câu lạc bộ này nhé, và cho chúng tôi được hiểu biết thêm về môn phái của các bạn, để nâng cao thêm về kiến thức võ học.