:callfone: Hỡi những thần dân của môn phái Karatedo, nhưng môn đồ của phòng tập Dào Duy Từ đi đâu hết rồi vậy. Phòng tập của chúng ta ngày càng phát triển mạnh và rộng trên khắp tỉnh Thanh Hoa. Nếu ai có yêu môn võ này hoặc có em thì hãy đến sân tập Đào để đăng kí tập nhé.
Thứ 7 tuần này sẽ có giao lưu giữa các huyền đai đấy các bạn
a`. :votay: