Expert answer

Thanks for your question. Many of the patients I see in my practice have voiced similar concerns. The Centers for Disease Control and Prevention estimates that more than 1 million Americans have been infected with H1N1 influenza since April 2009. There is a 10 to 20 percent chance of getting H1N1 from a household contact, although studies vary, and the risk may be much higher. Here are some steps I advise my patients to take to minimize their chances of getting this illness.

Keep your distance. Place your child in a separate room of house as much as possible, and consider taking his meals to him. People who are at high risk of complications from influenza (such as young children under 5, pregnant women and individuals with certain medical conditions such as asthma or heart disease) are advised to stay at least 6 feet away, so as to avoid being exposed to droplets from the sick person's coughs or sneezes.

Hands off. Avoid holding or shaking hands with sick people in general. In fact, I try to avoid shaking hands whenever possible, especially during cold and flu season. If hand-to-hand contact occurs, wash your hands or use a sanitizer rub immediately afterwards.

Keep objects and surfaces clean. Occupy your child with books and toys that can be washed easily. Clean doorknobs, refrigerator handles and sink faucets with a household disinfectant.

Discourage sharing. Germs are one of the few things in life you won't want your child to share so avoid sharing drinks, utensils and towels.

Cover the cough. Teach your child to cough or sneeze into a tissue (and then throw it away and wash his hands right away) or into his sleeve or elbow. You may also wish to cover his face (or yours) with a face mask that fits as snugly as comfortably possible.

Consider antiviral medicines. Medications such as oseltamivir (Tamiflu) and zanamivir (Relenza) taken by household members may help prevent them from developing H1N1 infection. Ask your doctor if this type of prevention is recommended for your situation.

Cuddle carefully. If you hug your child while he's sick, do so with your face turned away from his. Avoid kissing on the mouth.

Air out your home. Open the windows or turn on a fan in common areas such as kitchens, family rooms and bathrooms.

Bide your time. People tend to get sick from H1N1 within about seven days of being exposed to someone with the illness. The sick person is most contagious during the first few days of influenza, although infants and young children can continue shedding the virus for longer than a week. If a week has passed since your son first got sick and you don't have any symptoms, there's a good chance you will not become infected by him.

Tạm dịch là:Chuyên gia trả lời

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Nhiều bệnh nhân tôi thấy trong thực tế của tôi đã lên tiếng quan tâm về vẫn đề này. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và phòng chống ước tính rằng hơn 1 triệu người Mỹ đã bị nhiễm cúm gia cầm H1N1 kể từ tháng 4 năm 2009. Có một cơ hội 10-20 phần trăm của H1N1 nhận được từ một liên hệ gia đình, mặc dù các nghiên cứu khác nhau, và các rủi ro có thể cao hơn nhiều. Dưới đây là một số bước tôi tư vấn cho bệnh nhân của tôi để làm để giảm thiểu tối đa cơ hội của họ về việc này bệnh tật.

Giữ khoảng cách của bạn. Nơi con em mình trong một phòng riêng biệt của ngôi nhà càng nhiều càng tốt, và xem xét dùng bữa ăn của nó. Những người có nguy cơ cao của biến chứng từ bệnh cúm (như trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai và cá nhân với một số điều kiện y tế như bệnh suyễn hoặc bệnh tim) nên ở lại ít nhất 6 feet, để tránh bị tiếp xúc với giọt nước nhỏ từ việc ho hoặc hắt hơi của người bệnh.

Hands off. Tránh giữ hay bắt tay với những người bị bệnh nói chung. Trong thực tế, tôi cố gắng tránh bắt tay bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là trong mùa lạnh và cúm. Nếu hand-to-hand liên lạc xảy ra, rửa tay hoặc sử dụng thuốc diệt trùng chà ngay sau đó.

Giữ các đồ vật và các bề mặt sạch sẽ. Giữ con bạn với sách vở và đồ chơi có thể được rửa sạch dễ dàng. Sạch sẽ nắm cửa, tủ lạnh xử lý và vòi rửa chén thuốc tẩy uế với một hộ gia đình.

Khuyến khích chia sẻ. Vi trùng là một trong số điều trong cuộc sống bạn sẽ không muốn cho con em của bạn để chia sẻ để tránh chia sẻ đồ uống, đồ dùng và khăn.

Che ho. Dạy cho con em ho hay hắt hơi vào một mô (và sau đó vứt nó đi và rửa tay của mình ngay lập tức) hoặc vào tay áo hoặc khuỷu tay của mình. Bạn cũng có thể che mặt của bạn (hoặc) với một mặt nạ phù hợp vừa khít như là thoải mái nhất có thể.

Hãy xem xét các loại thuốc kháng virus. Thuốc như oseltamivir (Tamiflu) và zanamivir (Relenza) thực hiện bởi các thành viên trong gia đình có thể giúp ngăn cản họ phát triển nhiễm H1N1. Hỏi bác sĩ của bạn nếu công tác phòng chống loại này được khuyến khích cho tình hình của bạn.

Cuddle cẩn thận. Nếu bạn ôm con mình trong khi ông của bệnh, làm như vậy với khuôn mặt của bạn bật xa của mình. Tránh hôn vào miệng.

Để không khí luôn lưu thông ra khỏi nhà của bạn. Mở cửa sổ hoặc bật một fan hâm mộ tại các khu vực chung như nhà bếp, phòng gia đình và phòng tắm.

Theo dõi thời gian của bạn. Con người có khuynh hướng bị bệnh do H1N1 trong vòng bảy ngày kể từ ngày được tiếp xúc với người bệnh. Người bệnh rất dễ lây lan trong vài ngày đầu tiên của cúm gia cầm, mặc dù trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể tiếp tục shedding virus lâu hơn một tuần. Nếu một tuần đã trôi qua kể từ lần đầu tiên con trai của bạn đã bị bệnh và bạn không có bất kỳ triệu chứng, có một cơ hội tốt bạn sẽ không bị nhiễm bệnh của ông.

Nguồn: CNN