Câu 6 đề kỳ 8 phải không?

Nếu thế thì thật ra chả có câu trả lời nào đúng trong số những phương án đưa ra của các thí sinh, và cà đáp án cũng sai - ko chính xác ( và chưa hoàn chỉnh).

Nếu xét về mức độ hoàn chỉnh cấu trúc và ngữ nghĩa thì đúng là câu trả lời của thanhkhoeo là đạt nhất. Tuy nhiên nếu theo đề bài phải sử dụng mệnh đề (quan hệ) không xác định (Non-Defining Relative Clauses) thì như vậy là chưa đủ chính xác. Cấu trúc thành sử dụng chỉ dừng ở mức mệnh đề quan hệ thông thường thôi. Có điều, vấn đề chính lại nằm ở đề bài:
He was late again yesterday. This annoyed our teacher.
Để có thể tạo được mệnh đề quan hệ không xác định thì 2 câu cấu thành phải có ý nghĩa khi tách riêng thành những câu độc lập. Nhưng như tớ đánh dấu ở trên, do có "this" ở đầu câu đóng vai trò là chủ ngữ, cho nên ý nghĩa câu thứ hai hoàn toàn phụ thuộc vào câu thứ nhất. Nếu tách riêng ra đứng 1 mình thì câu này ko rõ nghĩa:
This annoyed our teacher. (What is "this"?)
Do đó, muốn phù hợp với yêu cầu thì đề bài phải được thay đổi tương tự như sau:
He was late again yesterday. He annoyed our teacher.
Cấu trúc chuẩn của câu có mệnh đề quan hệ không xác định:
Code:
Chủ ngữ + , + mệnh đề quan hệ không xác định+ , + vị ngữ (bổ ngữ).
Nói cách khác mệnh đề không xác định sử dụng dấu phẩy để phân tách các thành phần chính của câu.
Như vậy đáp án đúng của đề bài là:
The student (He), who was late again yesterday, annoyed our teacher.


Câu này ko thể dùng với đối tượng chính (chủ ngữ) là "our teacher" như trong đáp án được, bởi vì thiếu dữ kiện Hiện text ẩn<-- (Thật ra chỉ cần để ý một chút, ngay như trong câu gốc thì our teacher đóng vai trò là bổ ngữ cho câu chứ không phải là chủ ngữ) --> . Như trong đáp án, bị thiếu hẳn phần bổ ngữ chính cho đối tượng "our teacher":
Our teacher, who was annoyed by the student's lateness again yesterday, ???.
Có thể gượng ép sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định cho đối tượng này như sau:
The man, who was annoyed by the student's lateness again yesterday, is our teacher.
Nhưng đã làm biến đổi một chút về mặt ý nghĩa và sự tập trung của 2 câu gốc, cho nên tốt nhất ko nên dùng ( trừ khi bị bắt buộc, ko còn cách nào khác =) ).