Đang định mừng tuổi mỗi thành viên 5SP nhưng mà cụ Hảo đổi pass CPanel rồi nên ko đủ quyền lực . Đợi khi nào cụ ý "mừng tuổi" tớ cái pass thì tớ sẽ mừng lại cho các đồng chí .