Năm 2009
http://www.laodong.com.vn/Home/Diem-...149827.laodong

Năm 2008
http://www.laodong.com.vn/Home/Diem-...100285.laodong

Năm 2007
http://www.laodong.com.vn/Home/Diem-.../48386.laodong

Năm nay e trai mình cũng thi đại học. Hy vọng mấy cái thông tin này sẽ giúp các e có những sự lựa chọn đúng đắn hơn.

Chúc may mắn