Phong b3 thì th nhớ mà.
phong đừng nói j với phương nhé. Th lập gđ riêng và sắp có baby rồi. Hì, để quá khứ ngủ yên nha.