đù moá . chưa gì đã ăn chém ném gạch, chả hiểu mấy ổng xem quần áo thế nào, đã chém người ta tơi tả rồi. lại còn bảo áo vẽ thì cũng đến cũng đến bó tay . thảo nào thanh hoá không bán oline được.đang tính mở shop converse mà đọc topic thấy oải quá. mình thấy các mẫu áo nam rất đẹp, có phong cách . gắng lên chủ topi