oạch.... giải đen.... à.... ]
Mấy bác nè máu chiến đấu ghê nhỉ... để xem hôm đó bận học hay gì không,nếu rảnh thì cũng tới.... Không đăng kí với đăng kí đều là 1 mà. hô hô
Thịt chó thì ngon khỏi nói rùi... nghĩ đến là thèm ... hô hô .................................................. ......