Một trong những pic của chap 509 chưa ra... dự kiến tối nay mới có
Nhìn qua thấy rõ ràng madara cỏn rất trẻ . Khó hiểu