HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2010
- Ngành đào tạo: Kế toán
Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
1. Thời gian, loại hình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp:
- Thời gian đào tạo: 03 học kỳ (15Tháng) Học sinh tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân hệ chính quy của Học Viện Tài Chính
2. Điều kiện dự thi:
- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy ở các trường đại học, cao đẳng ngành Kế toán.
- Người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; người tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá phải có ít nhất 1 năm làm việc mới được tham gia dự tuyển (tốt nghiệp tháng 10 năm 2009 trở về trước).
3. Môn thi tuyển:
Thi 2 môn:
- Nguyên lý kế toán
- Kế toán tài chính
4. Thời gian nhận hồ sơ:
- Hết ngày 10/10/2010
- Ôn tập từ ngày 15/10 đến 25/10/2010
Thời gian thi tuyển dự kiến đầu tháng : 11/2010.

5. Liên hệ:
Đ/C: Số 24 Doãn Kế Thiện - P.Mai Dịch - Cầu Giấy - HN
Điện thoại: 04.858 71912 - 0989 35 38 36 (Mr.Đức)
Website: www.tintuctuyensinh.com - Email: info@thekyjsc.com