Hi hi. Đồng chí ở cty quẳng cho cái link. Đăng ký thử thấy được.
Panda dạo này thấy khá nổi. Đồng chí nào rỗi ngồi đăng ký lấy cái cái key mà dùng nhé
Link: https://www.trialpay.com/cart/?pp=VhvVjhW7&c=a6bdab2

Dự phòng: http://bit.ly/pandaAVpro