Hút thuốc thụ động dễ bị tiểu đường


Một nghiên cứu tại Anh tìm thấy những ai hút thuốc thụ động có thể gia tăng tình trạng giảm dung nạp glucose - tiền thân của tiểu đường.

Nghiên cứu do Thomas Houston tại Trung tâm y tế Birmingham ở Alabama, tìm thấy những người hút thuốc có nguy cơ giảm dung nạp glucose với tỷ lệ 22%, so với 17% nguy cơ phát triển bệnh ở những người hút thuốc thụ động.

Những ai không hút thuốc và không tiếp xúc với khói thuốc có nguy cơ thấp nhất là 12%, trong khi những người đã bỏ thuốc thì có khả năng là 14%.

"Chúng tôi nhận thấy việc tiếp xúc thụ động với khói thuốc ở những người không hút thuốc là một tác nhân mới gây ra sự giảm dung nạp glucose", Houston nói.


Nghiên cứu về tác hại của hút thuốc do Houston thực hiện trên hơn 4.000 đàn ông và phụ nữ trong hơn 15 năm.