Đáp án kỳ 1 và kết quả cuộc thi đã được update ở #1.Mọi thắc mắc các bạn có thể gửi ở đây.Đề thi kỳ 2 chuẩn bị được update