Trang 1 của 6 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 52
 1. #1
  Hội Vật Lý Đào Duy Từ
  Ngày tham gia
  09 Jul 2009
  Đang ở
  644 quang trung 2, đông vệ
  Tuổi
  29
  Bài viết
  1,368
  Thanks
  2
  Thanked 6 Times in 6 Posts
  Rep Power
  46

  Mặc định [Tin] Pascan và vấn đề thi HSG Tin học

  thành rất muôn thi hsg tin học vì thế thành lập topic này

  có vấn đề này thanh nghiz mãi khônbg ra


  tìm kiếm nhị phân dẫy sô gồm n số (n rất lớn 100 chữ số)
  Tôi muốn làm nên tất cả

 2. #2
  Tu luyện đệ tử ĐDT Member xoxodetoan's Avatar
  Ngày tham gia
  06 Jan 2010
  Bài viết
  228
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Rep Power
  42

  Mặc định Re: pascan vấn đề thi hgs tin học

  Trích dẫn Gửi bởi thanhkhoeo Xem bài viết
  thành rất muôn thi hsg tin học vì thế thành lập topic này

  có vấn đề này thanh nghiz mãi khônbg ra


  tìm kiếm nhị phân dẫy sô gồm n số (n rất lớn 100 chữ số)
  Tìm kiếm cái gì thế Thành?
  Cái này học ở học kì 1 rồi mà.

 3. #3
  Hội Vật Lý Đào Duy Từ
  Ngày tham gia
  09 Jul 2009
  Đang ở
  644 quang trung 2, đông vệ
  Tuổi
  29
  Bài viết
  1,368
  Thanks
  2
  Thanked 6 Times in 6 Posts
  Rep Power
  46

  Mặc định Re: pascan vấn đề thi hgs tin học

  lập trình pascal chứ không phải là giải thuật bạn ạk mình cần chuương trình viết = pascal
  Tôi muốn làm nên tất cả

 4. #4
  Tu luyện đệ tử ĐDT Member xoxodetoan's Avatar
  Ngày tham gia
  06 Jan 2010
  Bài viết
  228
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Rep Power
  42

  Mặc định Re: pascan vấn đề thi hgs tin học

  Thành ơi dãy nhị phân có phải là dãy số 00000001 đúng không?
  Tớ không hiểu là đề bài của cậu là muốn tìm cái gì ?

 5. #5
  Hội Vật Lý Đào Duy Từ
  Ngày tham gia
  09 Jul 2009
  Đang ở
  644 quang trung 2, đông vệ
  Tuổi
  29
  Bài viết
  1,368
  Thanks
  2
  Thanked 6 Times in 6 Posts
  Rep Power
  46

  Mặc định Re: pascan vấn đề thi hgs tin học

  đúng là dãy nhị phân nhưng tớ hỏi thuật toán tìm kiếm nhị phân cơ

  đề bài là

  cho 1 dẫy số gôm n số cho trước và 1 số x viết thuật toán tìm kiếm nhị phân xem x có thuộc n hay không
  Tôi muốn làm nên tất cả

 6. #6
  Hẹn em ngày đó DDT Friend haidh's Avatar
  Ngày tham gia
  17 Jan 2006
  Đang ở
  Hải Dương
  Bài viết
  982
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Rep Power
  56

  Mặc định Re: pascan vấn đề thi hgs tin học

  Cây nhị phân tổng quát là một tập hợp hữu hạn các đỉnh được xác định đệ quy như sau:
  - Một tập trống là một cây nhị phân.
  - Giả sử T1 và T2 là hai cây nhị phân không cắt nhau và r là một đỉnh mới không thuộc T1, T2. Khi đó ta có thể thành lập một cây nhị phân mới T với gốc r có T1 là cây con bên trái, T2 là cây con bên phải của gốc.
  Cây nhị phân có thể trống, mỗi đỉnh của nó luôn luôn có hai cây con là cây con bên trái và cây con bên phải. Mỗi đỉnh của cây nhị phân chỉ có nhiều nhất là hai đỉnh con: một đỉnh con bên trái (đó là gốc của cây con trái) và một đỉnh con bên phải (đó là gốc của cây con phải).

  Code:
  uses crt;
  type nodePtr= ^node;
  node= record
  key: integer;
  left,right: NodePtr
  end;
  var root,tk: nodePtr; x,chon,i,n: integer;
  a: array[1..100] of integer; f: text;
  procedure Chen(x: integer);
  var p,q: nodePtr;
  begin new(q); q^.key:=x; q^.left:=Nil; q^.right:=nil;
  if root=NIL then root:=q else
  begin p:=root;
  while p<>NIL do
  begin if x <>nil then p:=p^.left
  else begin p^.left:=q; p:=nil end
  end
  else begin if x>p^.key then begin
  if p^.right<>nil then p:=p^.right
  else begin p^.right:= q; p:=nil end
  end
  else p:=nil;
  end
  end;
  end;
  end;
  procedure TimKiem(x: integer; var p: nodePtr);
  var found: boolean;
  begin p:= root; found:= false;
  while(p<>nil) and (not found) do
  if p^.key=x then found:= true
  else if x
  end;
  procedure InRong;
  const max =50;
  var truoc,cuoi,dem: integer; p,q: nodePtr;
  h: array[1..max] of nodePtr;
  begin h[1]:=root; truoc:=1; cuoi:=1; dem:=1;
  while (dem>0) do
  begin q:=h[truoc]; write(q^.key,’ : ‘); p:= q^.left;
  if p<>nil then begin write(p^.key,’ – ‘); inc(cuoi);
  h[cuoi]:=p; inc(dem);
  end else write(‘NIL – ‘);
  p:= q^.right;
  if p<>nil then begin writeln(p^.key);
  inc(cuoi); h[cuoi]:=P; inc(dem);
  end else writeln(‘NIL’);
  h[truoc]:=nil; inc(truoc); dec(dem);
  end;
  end;
  procedure Xoa(var p: nodePtr);
  var q,q1: nodePtr;
  begin
  if p^.right=NIL then begin q:=p; p:=p^.left end
  else if p^.left=NIL then begin q:=p; p:=p^.right end
  else begin q:= p^.left;
  if q^.right=nil then begin p^.key:=q^.key;
  p^.left:=q^.left
  end
  else begin
  repeat q1:=q; q:=q^.right until q^.right=nil;
  p^.key:=q^.key; q1^.right:= q^.left;
  end
  end;
  dispose(q);
  end;
  procedure PreOrder(p: nodePtr);
  begin if p<> nil then
  begin writeln(p^.key); PreOrder(p^.left); PreOrder(p^.right) end;
  end;
  procedure InOrder(p: nodePtr);
  begin if p<> nil then
  begin InOrder(p^.left);writeln(p^.key); InOrder(p^.right) end;
  end;
  procedure PostOrder(p: nodePtr);
  begin if p<> nil then
  begin PostOrder(p^.left); PostOrder(p^.right); writeln(p^.key) end;
  end;
  begin root:=nil; clrscr;
  repeat
  writeln(’1.Chen 2.Xoa 3.TimKiem 4.InRong 5.PreOder ‘);
  write(’6.InOrder 7.PostOrder 8.NhapTep 9.Exit. Chon:’);
  readln(chon);
  case chon of
  1: begin write(‘Nhap khoa moi: ‘); readln(x); Chen(x);
  end;
  2: begin write(‘Nhap khoa can xoa: ‘); readln(x);
  TimKiem(x,tk);
  if tk<>nil then Xoa(tk)
  else writeln(‘Khong tim thay gia tri khoa’);
  end;
  3: begin write(‘Nhap khoa can tim : ‘); readln(x);
  TimKiem(x,tk);
  if tk<>NIL then writeln(‘Da tim thay dinh co khoa : ‘,tk^.key)
  else writeln(‘Khong tim thay dinh co khoa nay’);
  end;
  4: InRong;
  5: begin writeln(‘Danh sach PreOrder: ‘); PreOrder(Root) end;
  6: begin writeln(‘Danh sach InOrder: ‘); InOrder(Root) end;
  7: begin writeln(‘Danh sach PostOrder: ‘); PostOrder(Root) end;
  8: begin assign(f,’Cay.dat’); reset(f); readln(f,n);
  for i:=1 to n do begin read(f,a[i]); Chen(a[i]) end;
  close(f); write(‘Da nhap xong cay tu tep…’); readln;
  end;
  end
  until chon=9;
  end.

  Giải thích: http://buithetam.wordpress.com/2009/...kiem-nhi-phan/
  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn
  My corner: http://haidh.com
  My bin: http://www.facebook.com/haidh

 7. #7
  Tu luyện đệ tử ĐDT Member xoxodetoan's Avatar
  Ngày tham gia
  06 Jan 2010
  Bài viết
  228
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Rep Power
  42

  Mặc định Re: pascan vấn đề thi hgs tin học

  À tớ hiểu rồi! có phải ví dụ như:
  cho trước 1 dãy số từ 1 đến 100 chẳng hạn
  Sau đó cho x
  Và tìm xem giá trị của x có nằm trong dãy không à?
  Hay quá nhỉ !
  Tớ muốn nhờ xem có ai chương trình tính tổng hình vuông của các cạnh mà mỗi ô lại là một hình vuông!
  Ví dụ như tình tổng hình vuông của bàn cờ vua hay bàn cờ vây chẳng hạn!
  Hoặc tình tổng những ô vuông có giá trị lơn hơn rất nhiều như 1tỉ ô chẳng hạn!
  Sau đó xem tổng của chúng là chẵn hay lẽ. Nếu là lẽ thì có phải là số nguyên tố hay không!

 8. #8
  Hẹn em ngày đó DDT Friend haidh's Avatar
  Ngày tham gia
  17 Jan 2006
  Đang ở
  Hải Dương
  Bài viết
  982
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Rep Power
  56

  Mặc định Re: pascan vấn đề thi hgs tin học

  Trích dẫn Gửi bởi thanhkhoeo Xem bài viết
  đúng là dãy nhị phân nhưng tớ hỏi thuật toán tìm kiếm nhị phân cơ

  đề bài là

  cho 1 dẫy số gôm n số cho trước và 1 số x viết thuật toán tìm kiếm nhị phân xem x có thuộc n hay không
  Nếu là y/c này của chú thì không khó:

  1.Sắp xếp dãy tăng dần , mục đích để chia dãy thành 2 nửa khoảng (khoảng giá trị bé và khoảng giá trị lớn)
  2.Viết hàm đệ qui để xác định nửa khoảng mà số x thuộc vào.
  3.Nếu x = giá trị biên của nửa khoảng mà ta đã chia -->dừng lại, kết luận x thuộc dãy, nếu không thì quay lại bước 2.

  Pascal thì a ngu lắm, nên anh chỉ nói giải thuật được thôi. (Chú thông cảm vì anh là dân Chăn Nuôi Trồng Trọt)
  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn
  My corner: http://haidh.com
  My bin: http://www.facebook.com/haidh

 9. #9
  Tu luyện đệ tử ĐDT Member xoxodetoan's Avatar
  Ngày tham gia
  06 Jan 2010
  Bài viết
  228
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Rep Power
  42

  Mặc định Re: pascan vấn đề thi hgs tin học

  Trích dẫn Gửi bởi haidh Xem bài viết
  Nếu là y/c này của chú thì không khó:

  1.Sắp xếp dãy tăng dần , mục đích để chia dãy thành 2 nửa khoảng (khoảng giá trị bé và khoảng giá trị lớn)
  2.Viết hàm đệ qui để xác định nửa khoảng mà số x thuộc vào.
  3.Nếu x = giá trị biên của nửa khoảng mà ta đã chia -->dừng lại, kết luận x thuộc dãy, nếu không thì quay lại bước 2.

  Pascal thì a ngu lắm, nên anh chỉ nói giải thuật được thôi. (Chú thông cảm vì anh là dân Chăn Nuôi Trồng Trọt)
  anh ơi giúp em ở câu hỏi trên với! Em thấy anh có vẻ giỏi trò này ghê!

 10. #10
  Hội Vật Lý Đào Duy Từ
  Ngày tham gia
  09 Jul 2009
  Đang ở
  644 quang trung 2, đông vệ
  Tuổi
  29
  Bài viết
  1,368
  Thanks
  2
  Thanked 6 Times in 6 Posts
  Rep Power
  46

  Mặc định Re: pascan vấn đề thi hgs tin học

  Trích dẫn Gửi bởi xoxodetoan Xem bài viết
  À tớ hiểu rồi! có phải ví dụ như:
  cho trước 1 dãy số từ 1 đến 100 chẳng hạn
  Sau đó cho x
  Và tìm xem giá trị của x có nằm trong dãy không à?
  Hay quá nhỉ !
  Tớ muốn nhờ xem có ai chương trình tính tổng hình vuông của các cạnh mà mỗi ô lại là một hình vuông!
  Ví dụ như tình tổng hình vuông của bàn cờ vua hay bàn cờ vây chẳng hạn!
  Hoặc tình tổng những ô vuông có giá trị lơn hơn rất nhiều như 1tỉ ô chẳng hạn!
  Sau đó xem tổng của chúng là chẵn hay lẽ. Nếu là lẽ thì có phải là số nguyên tố hay không!
  không hiểu đề bài kậu ạk hiểu chết liền . cho đề sâu hơn đê toàn ơi
  Tôi muốn làm nên tất cả

Trang 1 của 6 12345 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •