mình có ac tlq 93 1 sét TQ8x+7 sét TK8x+7 BT 96+7 khảm ngon
VAC sút 5ô
1 cuốn 4 Phụ lục 5ô chưa ép
Đang cần bán :khuyến mại ac dgt 87 giá cả thỏa thuận có thể giao dịch tại Thanh Hóa hoăc trực tiếp tại VNG

ac tai sever Cuồng Long 93 70% sap 94