Có bạn nào E 10 vào đây nhớ để lại địa chỉ và sdt nhé. Hải xốp và Tùng chayj mất tiêu đâu hết rồi