Theo nguồn tin thân cận thì năm nay thầy Tuấn chủ nhiệm lớp B8 (lần đầu tiên luôn ạ). Theo như lời thầy kể thì quá trình dẫn dắt B16, B3 đã trở thành thương hiệu và được đục kết gọn hơn bằng B48. Tình hình hết 3 năm nữa sẽ trở thành B...384 . H/s cũ, học sinh mới, cựu học sinh, những ai từng học hoặc tiếp xúc với Mr. Tuấn vào cho "ý kiến" nhá !!!