Các chi đoàn cần lấy tư liệu về hội trại và các giai đoạn lịch sử thì liên hệ với Linh qua số đt: 0989866694 hoặc qua địa chỉ email: linhvu.1512@gmail.com
Do số lượng tư liệu lớn và khá nhiều nên các chi đoàn phụ trách các giai đoạn nào thì liên hệ nhé/.