Rock không phải loại nhạc em thích nhưng nghe bài này hay thật đấy!