Dạo nay chăm chỉ rình rập dân trí chấm com coi cái lịch thi mà vẫn chưa thấy nhể Có cháu nào đang học ở trường mà thấy có lịch rồi hú tớ phát nhá