Chào Ad!
Em đang ký đã lâu nhưng vẫn chưa được cấp quyền đăng trong box chợ vòm. Vậy mong ad cấp quyền cho em. E xin hưa sẽ tuân thủ nội quy của 4rum
Cảm ơn ad