Trích dẫn Gửi bởi duynamckbk7 Xem bài viết
Hức, nhớ ngày trước đi hồ Gươm chơi với mấy thàng bạn. Một thằng thấy thằng Tây balô đi qua nó liền chửi:" Đis ẹ thằng Tây" (em trích lại nên bậy tý các bác thông cảm).
Tự nhiên thấy thằng Tây lù lù tiến lại gần, tưởng nó định làm j` hóa ra nó lại hỏi thằng bạn:"What's your name?".
Thằng bạn cũng võ vẽ tiếng anh trả lời:"My name's Quân".
Tưởng thế là xong, thằng Tây tự nhiên bật ra một câu:"Đis ẹ thằng Quân".Thằng bạn mình lúc đó chỉ biết ngớ người ra, cong mấy thằng đi cùng thì bò lăn ra cười . Từ đó đâu dám võ vẽ j` với bọn Tây đâu
Đúng là các cụ tưng bảo mà "Há miệng mắc quai" .Chết đứng người chỉ vì cái mồm,cái mồm....Đến đâu ruột mà chết mất.Thằng Quân béo học lớp chú Nam mà chú hay kể chứ j