Các bạn xem tại địa chỉ: http://www3.tuoitre.com.vn/Tuyensinh...&ChannelID=230


Xem qua tớ thấy là khá căng đấy. Gọn hết cả chương trình, chả thiếu chỗ nào