Trùj uj. Tớ ghét môn hoá. Tại sao lại có môn này chứ! Năm ngoái tớ học hoá cũng tạm. Năm nay...hjx. Hỏng kiến thức cơ bản. Huhu. Làm sao đây!!!