(Dân trí) - Theo quy định mới, năm nay các trường ĐH phải xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo tỷ lệ số SV chính quy/giảng viên. Do đó, nhiều trường thuộc diện “tốp trên” đã không tăng chỉ tiêu nhưng mở thêm một số ngành học mới.


Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh của 5 trường ĐH có điểm chuẩn cao trong các năm trước:

1. ĐH Ngoại thương: Tổng chỉ tiêu là 2.300.

Trường mở thêm 4 ngành học mới: Thương mại quốc tế; Quản lý hệ thống thông tin; Kế toán; Đầu tư chứng khoán.

2. ĐH Y Hà Nội: 800 chỉ tiêu

3. ĐH Giao thông Vận tải: 3.470 chỉ tiêu. Trường mở thêm ngành Kế toán với 60 chỉ tiêu.

4. ĐH Huế: 5.980 chỉ tiêu hệ ĐH chính quy, trong đó có 6 ngành học mới mở là: Địa chất công trình; Địa chất thủy văn; Quốc tế học; Việt Nam học; Đông phương học; Y tế dự phòng.

5. ĐH Y Dược TPHCM: 1.150 chỉ tiêu. Trường mở thêm 1 ngành mới hệ ĐH: Bác sĩ y học dự phòng (50 chỉ tiêu); Hệ trung học: Dược sĩ y học cổ truyền.