Hoàng Phi Hồng,cuộc đời và con người ông đã đc biết nhiều đến qua những tác phẩm cũng như điện ảnh ,Là võ sư dân gian nhưng cuộc đời Hoàng Phi Hồng vẫn gắn liền với lịch sử Trung Quốc cận đại, dấu chân của mãnh hổ này đã in lên nhiều nơi.

.. Mọi người có thể đặt câu hỏi và cùng tham gia bàn luận....!!!!